Serra del Montsec

La Serra del Montsec és un dels espais naturals més singulars des del punt de vista paisatgístic i de biodiversitat que tenim a Catalunya. Està catalogat com a Reserva Natural Parcial, Zona ZEPA, Zona PEIN i Xarxa Natura 2000.

L'espai natural de la Serra del Montsec és la unitat prepirinenca central i, en especial, de les serres exteriors que presenta més diversitat i representativitat dels paisatges d'aquest territori. Els elements dels seus sistemes naturals (geologia, flora i fauna) determinen un conjunt de notable interès i de gran singularitat dins de Catalunya. La serra del Montsec constitueix una barrera natural entre la conca de Tremp, les serres interiors del Prepirineu central i els primers contraforts que s'obren a la depressió Central. Es tracta doncs d'un espai de transició entre el caràcter pirinenc i prepirinenc al nord i el mediterrani continental al sud.

VISITA VIRTUAL

COMENÇAR

DADES DE CONTACTE

Ajuntament d'Àger
Adreça:
Plaça Major, 1
25691 Àger
Telèfon: 973455004

Ajuntament de Tremp
Adreça
: Plaça de la Creu, 1
25620 Tremp, Lleida
Telèfon: 973 65 00 05

 • CONEIX L’ESPAI

  Els orígens del Montsec es dibuixen en el seu perfil l i es conserven en la seva essència. Fa dos-cents milions d'anys, la serra del Montsec era una conca marina. El pas del temps i les forces de la natura empenyeren, plegaren i aixecaren els sediments i li configuraren el seu aspecte actual. Amb una alçada de 1.676 metres sobre el nivell del mar, el Montsec és l'herència més viva d'una terra on el pas del temps i la història s'expliquen a cada pas.


  FLORA I VEGETACIÓ

  El paisatge predominant és el de tipus mediterrani amb els obacs de caràcter submediterrani i, de forma molt localitzada, d'eurosiberià.

  El carrascar (Quercetum rotundifoliae) i, molt més localitzat, l'alzinar litoral típic (Quercetum ilicis galloprovinciale) ocupen una gran part del territori. A les obagues, cal esmentar les rouredes de roure valencià (Violo-Quercetum fagineae), les de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis), els bosquetons de til·lers, els aurons, els servers (Poo-Tilietum platyphylli) i, en especial, la fageda (Buxo- Fagetum) acompanyada d'un conjunt de plantes centreeuropees, que troben en aquesta serra el seu límit més meridional del Prepirineu.

  Entre les comunitats dels indrets especials, cal esmentar les oromediterrànies de les carenes (Ononidetalia striatae) i les rupícoles de les cingleres i parets rocoses (Asplenietea rupestria), on es refugien diverses plantes endèmiques com: Petrocoptis montsicciana, Aquilegia montsicciana, Brassíca repanda ssp. turbonensis var. montsicciana, Centaurea emigrantis, etc.

  Altres comunitats vegetals exclusives del territori són: Teucrío-Thymetum fontqueri, Vicio-Geranietum sanguinei.

  Quant a les plantes inferiors, cal assenyalar l'interès micològic d'algunes zones del Montsec.


  FAUNA

  La diversitat de paisatges permet la presència de nombrosos biòtops amb una gran riquesa faunística. La serra del Montsec presenta un poblament faunístic de gran interès, atesa la interacció entre els components mediterranis, predominants, i els eurosiberians. Aquest caràcter de transició i el fet de constituir el límit meridional de distribució per a moltes espècies pirinenques, com el tritó pirinenc (Euproctus asper) i la gralla de bec groc (Pyrrhocorax graculus), o el límit septentrional per a d'altres, com el còlit negre (Oenanthe leucura), determinen la composició de biocenosis singulars.

  En aquestes contrades conviuen, per exemple, espècies de característiques tant diferents com la fagina (Genetta genetta), de caràcter mediterrani, i la marta (Martes martes), de caràcter eurosiberià. Les comunitats de predadors (carnívors i rapinyaires) hi són molt ben representades. Per exemple, la llúdriga (Lutra lutra), la qual és present als dos rius que travessen aquest espai.

  Cal assenyalar les comunitats higròfiles (canyissars) de l'embassament de Terradets, que són un important centre de nidificació i hivernada d'un gran nombre d'ocells aquàtics, com és el cas del corb marí gros (Phalacrocorax carbo). Pel que fa a la fauna ictiològica, hi és present una espècie molt interessant: el llop de riu (Noemacheilus barbatulus).

  L'abundància de cingleres, que són el medi vital per a una valuosa fauna rupícola, i de coves i avencs permeten el desenvolupament d'una notable fauna cavernícola, en alguns casos ben singular a Catalunya. En especial, acull més de la meitat de les espècies catalanes de quiròpters, com el ratpenat de ferradura gros (Rhinolophus ferrumequinum) i el ratpenat de ferradura petit (Rhinolophus hipposideros); també constitueix una de les àrees d'hivernada més important a Catalunya del rat penat de cova (Miniopterus schrebersi).

  La fauna invertebrada és especialment rica en els biòtops cavernícoles i mostra una gran diversitat, amb nombroses espècies endèmiques: coleòpters cavernícoles del nucli prepirinenc del gènere Troglocharinus, lepidòpters rars i en perill d'extinció com Chemarina caligenaria, mol·luscs rars i endèmics com Moitessiera rollandiana, Xeroplexa ripacurcica montsicciana; miriàpodes, etc. Altres invertebrats protegits que hi ha al Montsec són el cranc de riu europeu (Austropotamobius pallipes), els cerambícids Cerambyx cerdo i Lucanus cervus i el lepidòpter Graellsia isabellae.

 • VISITA’NS
 • EQUIPAMENT I SERVEIS

  Recursos culturals

  Parc Astronòmic Montsec (Àger i St. Esteve de la Sarga - Noguera)

  Una iniciativa del Govern de Catalunya, per tal d'aprofitar les aptituds i potencialitats de la zona del Montsec per a la realització de recerca, formació i divulgació de la ciència, en especial de l'Astronomia.

  Museu de la Conca Dellà i centre d'acollida del Parc Cretaci (Isona - Pallars Jussà)

  El Museu d'Isona- Parc Cretaci explica la història de la vila d'Isona a través de les troballes de fòssils que es troben a cavall entre la paleontologia i l'arqueologia, ja que va des del Cretaci fins a l'època dels romans.

  El Tren dels Llacs - http://www.trendelsllacs.cat/ca/horaris-i-tarifes

  El trajecte, a través de paisatges espectaculars, de parets de pedra vertical, boscos i quatre embassaments (Sant LlorençCamarasaCellers i Sant Antoni) es fa amb un tren d'època, amb una locomotora diésel de l'any 1969 que arrossega 4 vagons, també d'època i amb el luxe del moment. Això és el que fa el tren dels Llacs es visqui com una experiència especial i única, un viatge en el temps.


  ESTEM REVISANT I ACTUALITZANT AQUEST APARTAT!

AGENDA

Taller de cistelleria

Dia i hora: Dissabte 10 de desembre, matí Punt de trobada: La Fassina. Montgai.