Valls del Sió-Llobregós

Espai natural que alterna petites zones boscoses, rieres i camps de conreu, així com una gran quantitat de patrimoni arquitectònic.

Les valls del Sió-Llobregós són un espai de caràcter estepari situat al peu dels altiplans segarrencs. Gran part d'aquest espai està ocupat per una barreja de terrenys de cultiu dispersos al mig de zones boscoses i de matollar, així com per zones amb vegetació gipsícola.

Es tracta d'una àrea important de dispersió d'exemplars joves d'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus), però també hi són presents altres espècies d'ocells esteparis d'interès.

VISITA VIRTUAL

COMENÇAR

DADES DE CONTACTE

Associació Vall del Llobregós
Plaça Vall, 5
Torà

 • CONEIX L’ESPAI

  Geològicament està format per materials guixencs que afloren en el nucli erosionat de l'anticlinal de Sanaüja i Ponts.


  FLORA I VEGETACIÓ

  A les Valls del Sió-Llobregós, s'hi troben formacions de vegetació gipsícola, com les timonedes gipsícoles continentals de gatunyes (Ononis tridentata) i trincoles (Gypsophyla hispanica), així com el romer blanc (Helianthemum esquamatum). A les zones assolellades, on desapareixen els guixos, són freqüents els matollars calcícoles de romaní o petits fragments de carrascars i, a les obagues, es formen enclavaments de relativa importància de rouredes de roure de fulla petita (Quercus faginea).

  Les espècies estrictament protegides pel PEIN són les següents:

  Gypsophila hispanicam, Helianthemum squamatum, Lepidium subulatum, Ononis tridentata, Tortula sp.

  Espècies de flora de l'Annex II de la Directiva 92/43 d'hàbitats

  Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 (Valls del Sió-Llobregós)

  En el cas de l'ENP de les Valls del Sió-Llobregós, les espècies presents són: Petrocoptis montsicciana.


  FAUNA

  Les Valls del Sió-Llobregós són una bona zona de dispersió de joves d'àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus). També hi són presents algunes espècies interessants d'ocells esteparis: el sisó (Tetrax tetrax) troba aquí una de les millors densitats de tot Catalunya. També hi habita el gaig blau (Coracias garrulus).

  Espècies de fauna de l'Annex II de la Directiva 92/43 d'hàbitats
  Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 de les Valls del Sió-Llobregós.
  En el cas de l'ENP de les Valls del Sió-Llobregós, les espècies presents són: Chondrostoma miegii, Lutra lutra, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, Rhinolophus ferrum-equinum.

  Espècies d'ocells de l'Annex I de la Directiva 2009/147 d'aus
  Llista referent al conjunt de l'Espai de la xarxa Natura 2000 de les Valls del Sió-Llobregós.
  En el cas de l'ENP de les Valls del Sió-Llobregós, les espècies presents són: Milvus migrans, Milvus milvus, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus, Hieraaetus fasciatus, Falco peregrinus, Tetrax tetrax, Burhinus oedicnemus, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Melanocorypha calandra, Calandrella brachydactyla, Galerida theklae, Lullula arborea, Oenanthe leucura, Sylvia undata, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Emberiza hortulana, Elanus caeruleus.

 • VISITA’NS

  A la plana web de l'Associació Vall del Llobregós trobareu 10 rutes a peu, 35 rutes de senderisme, i 29 rutes en btt.

  Descobreix-les aquí.

 • EQUIPAMENT I SERVEIS

  ESTEM REVISANT I ACTUALITZANT AQUEST APARTAT!

AGENDA