Notícies

Espais Naturals de Ponent

La Mallerenga de Bigotis torna a l’Estany d’Ivars i Vila-sana després de 5 anys

Un taller d'Espais Naturals de Ponent va construir caixes niu per a l'espècie

Després de 5 anys sense la seva presència s'ha pogut tornar a observar exemplars de Mallerenga de Bigotis a l'Estany d'Ivars i Vila-Sana. Aquesta espècie és un ocell extremadament rar i amenaçat a Catalunya, declarat en perill d'extinció amb una única població permanent a l'estany d'Utxesa.

A l'estany d'Ivars i Vila-sana la seva presència és més irregular i oportunista. L'espècie es solia veure algun any, especialment al mes d'octubre, però sense arribar-se a establir. Des del 2010 els contactes es van anant enrarint i en els últims 5 anys no n'hi havia hagut constància.

Tot i això, Ivars és el lloc perfecte per a què s'hi estableixi la Mallerenga. En primer lloc, per la proximitat amb el nucli d'Utxesa on ja hi ha una població permanent. En segon lloc, pel fet de què la Mallerenga viu en canyissars vells i l'Estany compta amb una làmina de canyissar estable amb prou superfície perquè s'hi estableixi una nova població.

TALLER D'ELABORACIÓ DE CAIXES NIU ORGANITZAT PER ESPAIS NATURALS DE PONENT.

La col·locació de caixes niu en les àrees on la Mallerenga no cria és una forma d'estimulació per tal d'establir noves zones de nidificació. Per això, el passat mes de maig Espais Naturals de Ponent va organitzar un taller de construcció de caixes niu a l'Estany d'Ivars i Vila-Sana.

L'elaboració de caixes niu per aquesta espècie és una pràctica regular en altre països, però mai s'havia emprat a Catalunya. Les caixes es construeixen amb canyís del propi entorn i sense cap mena de vernissos ni altres substàncies contaminants. El fet de tindre aquestes caixes, juntament amb varies mesures de gestió de l'hàbitat, ha ajudat que a que tornin les desaparegudes mallerengues.

Imatges: Enric Morera

Un exemplar de Mallerenga de Bigotis (© Victor Iglesias)

És un ocell extremadament rar i amenaçat a Catalunya

Espais Naturals de Ponent va organitzar un taller de construcció de caixes niu

Les caixes juntament amb varies mesures de gestió de l'hàbitat, han ajudat a que tornin

COMPARTEIX AQUESTA NOTÍCIA

Notícies relacionades