Els Patamolls de Montoliu

La zona coneguda com els Patamolls de Montoliu és una zona de bosc de ribera i herbassars humits situats al marge esquerre del riu Segre, a banda i banda del tram final d'un rec de derivació del Canal d'Urgell, que acaba al Segre. Els Patamolls ocupen unes 20 hectàrees de superfície. Està ubicada a la vora de la població de Montoliu de Lleida (Segrià).

DADES DE CONTACTE

Ajuntament de Montoliu de Lleida

Orient 3, Montoliu de Lleida · 25172

Tel: 973720280

Fax: 973720299

 • CONEIX L’ESPAI

  Els Patamolls de Montoliu son un bosc de ribera amb herbassars humits situat al marge del riu Segre, a banda i banda del tram final del Canal d'Urgell, que desemboca en el citat riu. Estan inclosos en l'Inventari de Zones Humides de Catalunya, per la presència d'espais citats en la Directiva Hàbitats, ser zona de refugi i hivernada d'ocells i la seva singularitat hidrològica. El bosc de ribera permet un passeig enmig del silenci, mentre que l'impenetrable i extens canyissar, és zona de nidificació d'abundant avifauna: hi veureu cames llargues, cigonyes, bernats pescaires i cignes. És el punt final de la ruta de la Vall del riu Set, i s'hi accedeix tot passejant per la darrera banqueta del Canal d'Urgell.

  En quant a la fauna, l'espai acull concentracions d'ocells limícoles durant els passos migradors i a l'hivern. Algunes espècies, com el corriol petit (Charadrius dubius) i el cames llargues (Himantopus himantopus) hi són possibles nidificants. La cigonya blanca (Ciconia ciconia) és espècie nidificant. Altres espècies, com el rossinyol bord (Cettia cetti), el bernat pescaire (Ardea cinerea), també hi són presents. Un altre grup faunístic, com serien el mamífers i en concret els ratpenats, també s'hi poden trobar encara que cada cop amb més regressió del seu habitat. Els ratpenats es troben protegits pel Decret 2/2008, de 15 d'abril, text refós de la Llei de protecció dels animals.

  En el passat els abocaments de residus i runes hi eren reiterats, però els darrers anys aquesta problemàtica ha desaparegut i hi ha rètols que senyalitzen la prohibició de fer abocaments incontrolats. Al bosc de ribera apareixen espècies exòtiques (desmais, etc.) tot i que no es considera necessari fer cap actuació específica per eliminar-les. Hi ha risc d'eliminació o reducció de la superfície d'aquesta zona humida per expansió dels conreus (fruiterars).

  Dins l'àmbit de l'espai hi trobem un element patrimonial de la Guerra Civil, l'anomenat Búnquer dels Patamolls, vestigi del Front del Segre (abril '38 a gener '39) ubicat actualment uns metres dins la llera del riu Segre.

  Hi ha un petit sender d'accés fins a la riba del riu per poder apreciar-lo en aquest indret insòlit, visitat sovint per aus aqüàtiques i altres espècies interessants!

  Recentment s'hi han fet actuacions com ara caixes niu per a ratpenats i ocells insectívors i la renovació de la cartelleria informativa per tal que el visitant pugui conèixer l’espai i per a la millora i conservació dels hàbitats.