Recursos

Es publiquen els resultats del Bioblitz Serra Llarga-Secans de la Noguera 2021: desenvolupament i espècies. Un estudi fet per Josep Germain, publicat al Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 86 (4): 161-173.

El BioBlitz Serra Llarga-Secans de la Noguera es va impulsar des de la Paeria de Balaguer i va comptar amb la col·laboració de l'Associació Leader de Ponent i el projecte Espais Naturals de Ponent, la Universitat de Lleida i la Institució Catalana d'Història Natural.

Es pot consultar aquí.