Avís legal i política de privacitat

Amb la finalitat de donar compliment al article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat y Comerç Electrònic, informem a l'usuari de les nostres dades:

Denominació Social: ASSOCIACIÓ LEADER PONENT
Domicili Social: C/PRAT DE LA RIBA 1 - 25230 - MOLLERUSSA - LLEIDA
CIF / NIF: G25791245
Telèfon: 973711313
e-Mail: info(ELIMINAR)@leaderponent.cat
Pagina Web: www.espaisnaturalsdeponent.cat

Objecte

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el què preten donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrónic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús de la pàgina web.

Tota persona que accedeixi aquest lloc web asumeix el paper d'usuari, comprometen-se a l'observació i compliment riguros de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altre disposició legal que fos d'aplicació.

El prestador es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

Responsabilitat

El prestador s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en aquest lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilizades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió con la única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas s'utilitzarà les cookies per recollir informació de caràcter personal.

Des d'aquest lloc web el client es possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respectes aquets continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogues contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquesta pàgina web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació y continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu pero no limitatiu, en foros, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment de lo disposat en l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forçes de seguretat, i col·laboradorss de forma activa en la retirada o en el bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'rdre públic. En cas de què l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es sol·licita que es notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i aprobat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores del dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que exiteixi certs errors de programacio, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes natural, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES

A efectes del previst en la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ASSOCIACIÓ LEADER PONENT, l'informem que les dades que voluntariament ens facilita seràn incorporades en un fitxer mixte de dades de càracter personal, declarat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necesaries en la relació amb els clients o usuaris que té implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Real Decret 1720/2007 de 21 de Desembre.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en els mateixos.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis de l'ASSOCIACIÓ LEADER PONENT.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar-se o rebre informació dels serveis de l'ASSOCIACIÓ LEADER PONENT.

D'acord al que estableix en la Llei Orgànica de Protecció de Dades,15/1999, de 13 de desembre, l'informem que podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint una carta a ASSOCIACIÓ LEADER PONENT, amb domicili a C/PRAT DE LA RIBA 1, 25230, MOLLERUSSA (Lleida), enviant un email a info@leaderponent.cat, indicant en l'Asumpte: "LOPD, Drets ARCO", i adjuntant fotocopia del seu DNI, tal i com indica la llei o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret.

ASSOCIACIÓ LEADER PONENT no realitzarà cessió de les seves dades a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a alguna empresa es produiria una informació prèvia al lliurament, sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de ASSOCIACIÓ LEADER PONENT la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Caràcter Personal.

Per tant, en utilitzar aquest formulari per contactar amb ASSOCIACIÓ LEADER PONENT, estic autoritzant expressament la utilització de les meves dades per l'enviament de comunicacions comercials, per qualsevol via (inclòs el correu electrónic), podent anul·lar aquesta autorització, quan ho desitgi, dirigint-me a ASSOCIACIÓ LEADER PONENT.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS

ASSOCIACIÓ LEADER PONENT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, poden limitar o no permitir l'acces a aquesta informació als usuaris.

ASSOCIACIÓ LEADER PONENT no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de ASSOCIACIÓ LEADER PONENT

La presència d'enllaços a les pàgines web de ASSOCIACIÓ LEADER PONENT té la finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de ASSOCIACIÓ LEADER PONENT i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de ASSOCIACIÓ LEADER PONENT.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ASSOCIACIÓ LEADER PONENT amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.