Serra de Bellmunt - Almenara

De Riella a Viladot. De Viladot a Riella. Gaudim de l’espai natural amb musica i producte local

Serra de Bellmunt - Almenara. 8 de juliol, tarda (horari a concretar)

Ben aviat publicarem tots els detalls de l'activitat.